mobiset
mobisoft
İMMİB
LOGO YAZILIM
Anasayfa » Çözümler » Logo-Netsis İçin Mobil Depo Yönetim Yazılımları
Logo-Netsis İçin Mobil Depo Yönetim Yazılımları
 • Mobil Depo-Market  Otomasyonu   / SağŸladığŸı Faydalar 
   
  • Üretim sonrası ve/veya siparişŸle gelen girdilerinin plana uygun yer, zaman ve tedarikçiden teslim alınmasını ve kontrolünü sağŸlar.
  • SiparişŸ  kabulü ve/veya  Ürün sevki sırasında olabilecek hatalar önlenir
  • Kabul edilen malların kontrolünü, barkodlanmasını, bilginin  sisteme iletilmesi  ve Planlanan Sevkiyat sürecine uygun  depolanması ve kontrolü sağŸlanır.
  • Sevkedilen ürünlerin depo girişŸ-çıkışŸ hareketlerinin online kontrolünün sağŸlanır.
  • Üretimde yapılmışŸ , üretim safha, Mamül üstü, ambalaj üstü, siparişŸçi, tedatikçi, garanti, son kullanım vb. barkodlamalarının kontrolü, yapılmamışŸ ise yepılabilirliğŸi veya depo barkodlamalarının ayrıca yapılması ve  kontrolünün yapılması sağŸlanır.
  • Cari/Sevkiyat hareketlerini  Yönetim ve yürütme  organlarına anlık olarak aktarılabilir.
  • Yönetimin kıstas ve tercihleri doğŸrultusunda kullanılan ticari sisteme uygun oluşŸturulan sevkiyat sisteminin eksiksiz sağŸlanır.
  • Depo  hareketlerinin, depolararası transferin  denetimi, anlık kontrolü sağŸlanır.
  • Ticari program aktarımları sırasında olabilecek  hatalarının ortadan  kalkar.
  • Malların, sevkiyat sıralamasına göre bekletme, ara depo veya sevk depolarına hatasız olarak sevki sağŸlanır.
  • Depo Sayımlarının barkod okutulmak veya RF ID bilgi toplama sistemleri sayesinde hatasız yapılabilir.
   
   
  Mobil Depo - Market Otomasyonu  / Sistem Açıklamaları
   
  Mobil Depo Otomasyonu; 
   
  • Ürünlerin, yönetim karar organlarınca uygulama için belirlediğŸi kabul-sevk kıstaslarına uygun olarak depoya girişŸ ve barkodlama işŸlemlerinden, sevk – teslim sürecinin hatasız olarak yapılması ve takibini sağŸlar.
  • Genel kabul görmüşŸ, Standart Online ve Offline çalışŸabilen Mobil Depo – Marketing çözümlerimize ; 
  • AşŸağŸıda örnekleri sunulan modüllere yeni modüller eklenip çıkarılabilir – gelişŸtirilebilir
  SiparişŸ Takipli Ürün Kabul;
  • Mobil Depo Sisteminde siparişŸ takipli ürün kabulü uygulaması online olarak uygulanabilir. Sabit terminal ile mobil terminaller RF –Wlan Protokolleri ile bağŸlanır ve uygulama eşŸ zamanlı olarak uygulanır. SiparişŸi verilmişŸ olan ürünlerin depoya kabulü, cins, miktar üretim, son kullanım ve tedarikçi bazlı kontrolle teslim alınır. Mobil uygulayıcı elemanına verilen yetki kıstaslarında, siparişŸ harici va/veya farklı tedarikçiden ürün kabulü yapılabilir. Ürünler, Palet, seri ,lot, imei ve siparişŸ numaraları ile kabuledilir ve kayıtlanır. İstenilen ürünlere, sıra, seri, lot, imei barkodlu etiketleri online olarak üretilir ve kayıtlanır. Kabul-kayıt aşŸamasında ürün imalat ,vasıf ve içerik kontrol gibi ürün kontrolleri aşŸamalandırılabilir, kontrol elemanı bilgileriyle birlikte kaydedilebilir.
  • SiparişŸ Takipsiz Ürün Kabul;
  • SiparişŸ takipsiz ürün kabulü uygulaması online ve offline olarak uygulanabilir. Sabit terminal ile mobil terminaller RF –Wlan Protokolleri ile bağŸlanarak eşŸ zamanlı online uygulama yapılabildiğŸi gibi; RS232 Kablo, Bluetooth, IRDA ve cradle aktarımlarıyla offline uygulamalar da yapılabir. Mobil terminal ile depo kabul bölümüne gelen ürünler, Ürün, SiparişŸ, tedarikçi kontrolü yapılmaksızın teslim alınır, kontrol veri aktarımından sonra sabit terminal kullanıcıları tarafından yapılır. Ürünlerin depoya kabulü, cins, miktar üretim, son kullanım ve tedarikçi kayıtlarıyla teslim alınır; Palet, seri ,lot, imei ve siparişŸ numaraları ile kabuledilir ve kayıtlanır. İstenilen ürünlere, sıra, seri, lot, imei barkodlu etiketleri online olarak üretilir ve kayıtlanır. Kabul-kayıt aşŸamasında ürün imalat ,vasıf ve içerik kontrol gibi ürün kontrolleri aşŸamalandırılabilir, kontrol elemanı bilgileriyle birlikte kaydedilebilir.
   
  Lokasyon ;
   
  • Lokasyon uygulaması, online olarak uygulanabilir Kabulü yapılmışŸ ürünlerin raf, istif düzenlenleri belirlenmişŸ kıstaslara göre, LIFO (İlk giren ilk çıkar), FIFO (Son giren İlk çıkar), Son Kullanım Tarihi, Serbest Düzen veya Sevkiyat ÖnceliğŸi seçeneklerine göre yapılabilr. Özel siparişŸler sevk önceliğŸine göre ayrı raf, istif yapılabilir. Aranan ürünün raf, istif bölgesine hızla ulaşŸılabilir, tercih edilen koşŸulla sevkiyat yapılabilir . Bu sayede depo-bekletme-sevkiyat, sisteminde maximum verim sağŸlanmışŸ olur.
   
  Depolar Arası Transfer ;
   
  • Depolar arası transfer uygulaması Online ve Offline olarak çalışŸabilir. Depo transferinde el terminalinde kullanıcının seçtiğŸi çıkışŸ deposundan kullanıcının seçtiğŸi girişŸ deposuna ürün transferi oluşŸur. Kullanıcılara tanımlama ile depo bilgisi atanırsa çıkışŸ deposunu seçmeden otomatik sistem den alınır. Depo transferi yapıldığŸın da sistem transferi ilgili deponun sanal deposuna gerçekleşŸtirir, mal teslim alan şŸubede ki depocu da depo transferi ile ürünleri teslim aldığŸında sistem yine ilgili depodan teslimatı gerçekleşŸtirir. Ara depo da ki artı eksi sonuçlar oluşŸursa şŸubeler arası transferlerdeoluşŸan hatalar bir rapor ile anında sonuçlar. Depolarda stoklara lokasyon yer kodu belirtilebilir ve 1 den fazla depocu var ise her depocuya yetkili yer kodları verilirse depocular sadece kendi yetkilerine ait stokların transferini gerçekleşŸtirebilir
   
  SiparişŸ – Cari Kontrollü Sevk-Yükleme ;
   
  • SiparişŸ kontrollü sevk Online olarak çalışŸabilir. 
  • Sabit terminallerde girilmişŸ olan cari bazlı siparişŸler mobil terminalinde görülür.
  • Mobil terminal kullanıcısı sevkedilen ürünlerin sevkini cari-siparişŸ sevk önceliğŸi kontrollü biçimde sağŸlar; TanımlanmışŸ LİFO, FİFO gibi kıstaslar uygulanabilir. SiparişŸ harici ürün veya miktar sevkiyat girişŸiminde sistem uyarır ve daha önce yapılmışŸ yetki ve tanımlar gereğŸi ürünü kabul eder veya etmez. İşŸlem bitince ticari programdaki siparişŸ, ve yükleme emri kapanır. Ticari Programda sevk irsaliyesi online olarak oluşŸur.
   
  Kontrolsüz Sevk-Yükleme ;
   
  • Kontrolsüz sevk Online veya offline olarak çalışŸabilir. 
  • Mobil terminal kullanıcısı sevkedilen ürünlerin sevkini carilere siparişŸ, sevk önceliğŸi kontrolü yapmaksızın yapar.TanımlanmışŸ LIFO, FİFO gibi kıstaslar uygulanabilir. Kontrol ve siparişŸ ilişŸkilendirme, sevk işŸlemi ve veri aktarımından sonra sabit terminal kullanıcıları tarafından yapılır. İşŸlem sonrası ticari programdaki siparişŸ, ve yükleme emri sabit terminal operatörü tarafından kapatılır. Ticari Programda sevk irsaliyesi oluşŸturulur.
   
  Sayım ; 
   
  • Sayım sistemi Online veya offline olarak çalışŸabilir. Depo içerisinde veya dışŸında, kayıtlı ve/veya kayıtsız stoklara sayım işŸlemleri yapılabilir. Sayımlar birçok cari ve ürün grubuna ayrımlı olarak palet, seri/lot, imei tesbitli olarak yapılabildiğŸi gibi, cari tanımlı veya tanımsız olarakta yapılır, fark raporları verilir.
  Fiyat Gör ;
  • Mobil terminal kullanıcısı yetkilendirildiğŸi ölçüde fiyat ve stok bilgisini sahada anında görebilir. 
   
  İade – DeğŸişŸim Takibi ;
   
  • İade değŸişŸim takipleri, tanımlanan cari /süre kıstaslarına uygun yapılabilir. Seri - lot takibiyle birlikte kampanyalı dönem alışŸ-satışŸ iadeler ürün/fiyat bazında ve üretici/üretim dönem bazında takibedilebilir.Dönemsel olarak iade, cari, ürün bazlı analiz raporları çıkarılabilir
   
  Barkod Basım Modülü ;
   
  • Bir bilgisayara bağŸlı olmayan bluetoothlu barkod yazıcıya mobil terminalleri ile barkod basım işŸlemi gerçekleşŸtirilebilmektedir. 
  • (Barkod yazıcılara bluetooth modulü firmamızca eklenebilmektedir) 
  • Bu modül bilgisayar olamayan depo girişŸ – çıkışŸ transfer, taşŸıyıcı, bölüm, raf bölümlerinde sıkça kullanılmaktadır 
  • Sorumlu kullanıcı, mobil terminal ile ürünleri okutmak veya listeden seçmek suretiyle bluetoothlu yazıcıdan isterse okuttuğŸu anda direk olarak baskı sağŸlar, isterse biriktirip yazıcının bulunduğŸu bölgeye gidince toplu barkod basımı yapılabilir
  • Etiketler : logo depo, otomasyonu, lokasyon, sayım, barkod basım,logo uyumlu depo programı, logo depo yönetimi, logo entegreli depo çözümü
 • İsim Soyisim :
  Firma/Kuruluş İsmi :
  E-Mail Adresi :
  Telefon Numarası :
  Ürün :
  Proje ismi, miktar ve sistem açıklamaları
  Bu bölüm donanım-yazılım uygunluğu ve miktar/proje fiyat avantajları için boş geçilmemelidir.
  :