mobiset
mobisoft
İMMİB
LOGO YAZILIM
Anasayfa » Çözümler » Üretim Otomasyonu
Üretim Otomasyonu
 • Mobil Üretim Otomasyonu  / Sistem Açıklamaları  

      Mobil Üretim Otomasyonunun özet olarak üretim sürecinde sağŸladıkları;
  • Üretim sürecinin,  belirlenmişŸ  kıstaslara uygun   yapılmasını, üretim aşŸamalarını ve aşŸamalardan ilgililere  eşŸzamanlı bilgi aktarımı,
  • Üretim girdilerinin, ambalaj, ek, tamamlayıcı malzemelerin  plana uygun yer, zaman ve tedarikçiden kontrollü olarak  teslim alınması,
  • Kabuledilen, girdilerin girişŸte kayıt altına alınmasını, etiketlenmesini kalite ambalaj v.b diğŸer kıstaslarla kontrolünü,  bilgilerin eşŸzamanlı  sisteme iletmesi,  
  • Ürünlerin Planlanan üretim sürecine uygun,  cins, vasıf, ebat,  sarf  önceliğŸi durumlarına göre tasnif ve  depolanması,
  • Üretim depoları arası girişŸ-çıkışŸ transfer hareketlerinin online olarak kontrolünü,
  • Üretim safhalarında sarfedilen hammadde, yarımamul ve  mamul maddelerin  , Üretim Kaynakları Planlamasına uygun yapılmasını, kaynak kullanımı, fire ve işŸgücü kontrolünün  plana uygun yürütülmesini,
  • Üretim aşŸamalarında kullanılan madde uygunluğŸu kontrolü ve üretici bilgilerinin kayıt altına alınması ve takibini,
  • Üretim safhalarında, üretim safha, Mamül üstü, ambalaj üstü, siparişŸçi, tedatikçi, garanti, son kullanım vb. tesbit ve barkod- etiketlemelerinin yapılmasını,
  • Üretim safha verilerinin  Yönetim ve yürütme  organlarına anlık olarak aktararak stok kontrolü ve sevk planını düzenlenmesine gerçekçi veriler hazırlar. İşŸletme finansal akışŸ planlamasına  önemli etkendir.
  • Ticari program aktarımları sırasında olabilecek  hatalarını ortadan  kalkar.
  • Mamul malların, sevkiyat sıralamasına göre bekletme, ara depo veya sevk depolarına hatasız olarak sevkini sağŸlar.

  Mobil Üretim Otomasyon  uygulaması, online  uygulama esasında hazırlanmışŸtır. . 
   
  Malzeme Kabulü ;
   
  • Mobil terminallerle, Üretim deposuna gelen hammadde, yarı mamul ve mamuller, siparişŸ, miktar,  tedarikçi ayrımlarıyla, seri, lot, imei, palet numaralarıyla online olarak teslim alınır ve kayıtlanır.
   
  Üretim Depo Sevki ;
   
  • Tartı aletlerinden veya miktarsal olarak  üretilecek barkod etiketlemeleri yapılır; Mobil terminallerle  raf istif düzenine göre tesbitlenerek, üretim öncesi, ilgili depolarına sevkedilir. 

  Üretim İşŸlemi  ve Üretim Birimleri Arası Sevk ; 
   
  • Sabit terminalde kullanılmakta olan  ticari yazılımda  üretim modülünde mamullerin üretim reçeteleri hazırlanır,
  • Üretim Kaynakları Planlaması biriminin  yaptığŸı plana göre işŸ emirleri oluşŸturulur
  • İşŸlem mobil terminalin İşŸ emirleri ekranında online görülür ve mobil terminal kullanıcısı bu işŸ emirlerinden üretim girişŸlerini tek tuşŸ ile girer
  • (burada üretim girilirken ambalaj malzemesi gibi paketleme ürünlerinin stok kontrolü yapılır)
  • Reçetede ürün depoları belirlendi ise  sistem bu ürünleri o depolardan sarf eder.
  • Üretim esnasında hammadde ve fire miktarları girilir ve aynı işŸ emrine ait fire fişŸleri de oluşŸturulur.
  • Kullanıcının İşŸ emrinin dışŸında ürün seçmesi engellenir,  
  • İşŸlem tamamlandığŸında da  online olarak Ticari programda işŸlem yapan mobil kullanıcı, üretici bilgileriyle birlikte  üretim sonu kaydı oluşŸur.
  • Sarf fişŸleri, üretim girişŸ fişŸi ve  fire fişŸi mamul  başŸka depoya geçerken işŸ emrine bağŸlı depo transfer fişŸi oluşŸturulabilir. İstenirse bu işŸlemlerde depo transfer fişŸi otomatik de oluşŸturulabilir.
  • Üretimin her aşŸaması, üretim durumu,     üretim sorumluları, üretim birimleri arasındaki hareketler, sevk eden-alan sorumlu bilgileri,    gerek barkod etikletlemeler ve gerekse online iletişŸim ile kayıt altına alınırlar..
  • Üretim Planlaması/Kaynak Sarfı/ Fire Raporlamalarıyla verimlilik analiz rapor ve grafikleri  üretilir.

  Palet Modulü
   
  • Üretilen ürünler paletlenme aşŸamasında,  otomatik her üretimde bir palet oluşŸturur ve bluetooth lu bir barkod yazıcı ile bu paletlerin sistem tarafından verilmişŸ olan barkodaları basılır.
  • Daha sonra bu paletler o palet içerisinde bulunan ürünlerin seri numarası da anlamına gelecektir; depo transferi ve sevkiyat
  • adımlarında ürün okutmak yerine palet okutularak otomatik işŸlemler yapılabilir.
  • Paletlerin numaraları üzerinden takip edilerek hangi paletin daha önce sevk edilmesi konusunda sıralama yapılabilir (Örn.FİFO ilk giren ilk çıkar, LİFO Son Giren İlk Çıkar v.b)
  • Dinamik depo raf sistemi var ise paletlerin rafları belirlenip kullanıcıya yön gösterilebilir.
  • Kullanıcı paletleri bozup karma palet yapabilir, bu karma
  • paletlerinde barkodları basılır ve okutulan palet barkodu karma paletin içindeki tüm ürünleri temsil eder.
   
  Mamul  Depo Sevki ;
   
  • Üretimi bitmişŸ, kalite kontrol aşŸamalarını tamamlanmışŸ, ambalajlanmışŸ ve ambalaj barkodlaması yapılmışŸ  ürünler, mobil terminallerle tesbit  edilerek ilgili depolarına sevkedilir.
  • Sevkiyat, sevk kararları  doğŸrultusuna ve depolanma şŸartlarına göre yapılır.
  • Etiketler : üretim programları, üretim otomasyonu, satış dağıtım hizmetleri, üretim depo otamasyonları, otvt sektörleri
 • İsim Soyisim :
  Firma/Kuruluş İsmi :
  E-Mail Adresi :
  Telefon Numarası :
  Ürün :
  Proje ismi, miktar ve sistem açıklamaları
  Bu bölüm donanım-yazılım uygunluğu ve miktar/proje fiyat avantajları için boş geçilmemelidir.
  :