mobiset
mobisoft
İMMİB
LOGO YAZILIM
Anasayfa » Çözümler » Saha Satış Otomasyonu
Saha Satış Otomasyonu
 •  

  Mobil SatışŸ Otomasyonu   / SağŸladığŸı Faydalar

  • Dinamik piyasa, satıcı, müşŸteri CRM verilerini  yönetim, yürütme  organlarına güncel ve doğŸru  olarak raporlanmasını ;    kaynak – harcama  strateji planlamasının gerçekçi verilerle yapılabilmesini  sağŸlar.
  • Yönetimin oluşŸturduğŸu, Politika ve kıstaslar    sahada saha elemanının inisiyatifinden çıkarılmışŸ, planlı, denetimli,  eksiksiz uygulanır. firmaya gerekli denetim, analiz ve planlama verileri için gerekli rantabliteyi  sağŸlar.
  • Rut ve müşŸteri ziyaret planlaması ve analizlerle Rut/kilometre verimliliğŸi artar, müşŸterilere daha fazla  zaman ayrılması sağŸlandığŸı gibi, Personel, araç, masraf  tasarrufu da sağŸlanır.
  • Tüm yükleme, boşŸaltma,  stok–cari demirbaşŸ ve depozito hareketlerin Manuel sistemde olabilecek hataları önlenir, Seri/Lot takibi yapılabilir,   formlar hatasız, okunaklı olarak basılır ve form maliyetleri azalır.
  • SözleşŸmeli, kotalı, kampanyalı, promosyonlu, özel zaman/fiyatlı ürün satışŸlarının amacına uygun uygulanırlığŸı sağŸlanır.
  • SatışŸ strateji değŸişŸiklikleri , bilgi güncelleme- lerinin saha ekiplerince aynı zaman diliminde  uygulanması sağŸlanmışŸ olur.
  • Penetrasyon uygulamasıyla, satışŸ noktalarında ürünün  konumu,  bulunurluğŸu ve çeşŸitliliğŸi denetlenir  ve aktif uygulamalarla pazar payı artar.
  • YaşŸlanmışŸ borç takibiyle zaman valör tahsilat kayıpları,  borç su istimalleri ortadan kaldırılır.
  • SatışŸ Stratejileri için, Güncel CRM bilgileri toplanır, geçmişŸe yönelik karşŸılaşŸtırma yapılabilir.
  • Prim tabloları  Plasiyer-Ürün-satışŸ–performans-iade-yüzdelerine göre hesap edilmesi sağŸlanır. ürün-rut—müşŸteri-plasiyer performans raporlarıyla    hızlı biçimde verimlilik analizi  yapılır.
  • Ticari program aktarımları sırasında olabilecek  hatalar ortadan  kalkar. Bu konuda istihdam edilen personelden tasarruf sağŸlanır.
  • Mobil bilgiler, bilgi bütünlüğŸünün önemli bir parçası; hata ve su istimallere en açık olan bölümüdür.  Rantabilite için  Mobil Teknoloji kullanımı  şŸart olup ; Ayrıca güven ve prestij ölçütüdür.

  Mobil SatışŸ Otomasyonu  / Sistem Açıklamaları  

  MOBİL YÖNETİM PANELİ:

  • Uygulanacak satışŸ dağŸıtım stratejilerine göre tanımlamaların oluşŸturulabildiğŸi veya ticari  programdan çekilebildiğŸi, yetki, grup, indirim promosyon, km. tanımlamalarının yapılabildiğŸi,  raporların alınabildiğŸi server yazılımımızdır

  VERİ AKTARIMI:

   

   

  •  Mobil SatışŸ–DağŸıtım SiparişŸ işŸlemlerinde veri aktarımı ; RFID, GPRS, EDGE, 3G teknolojilerinin kullanıldığŸı ONLINE , veya RS232,Kablo-IRda teknolojilerinin kullanıldığŸı OFFLINE Sistemlerle yapılmaktadır.
  • Genel kabul görmüşŸ, Standart Online ve Offline çalışŸabilen  Mobil SatışŸ – SiparişŸ çözümlerimize ;
  • AşŸağŸıda örnekleri sunulan modüllere yeni modüller eklenip çıkarılabilir – gelişŸtirilebilir.  
  RUT PLANI:

   

   

   

  • Uygulanan SatışŸ Stratejine göre, rut/gün sınırlı veya sınırsız ziyaret, Rut dışŸı işŸlemler sınırlanabilmekte veya kaldırılabilmektedir.(ÖrneğŸin, rut günlerinde satışŸ, her gün tahsilat yetkisi gibi..)
  ARAÇ YÜKLEME BOޞALTMA

   

   

   

  •  Ürünlerin Araca yükleme ve boşŸaltılması el terminalinden okutularak araç depo kontrollü olarak yapılmakta, bu sayede  hatalı yükleme ve sayımlar önlenmektedir. 
  BİRDEN FAZLA ޞİRKET TAKİBİ

   

   

   

  • SatışŸ elemanı tek terminalde birden çok şŸirket işŸlemini yapabilir ve belgelerini düzenleyebilir,  raporlarını ayrı ayrı aktarabilir. 
  KİLOMETRE – ZİYARET KONTROL

   

   

   

  •  Uygulama kararlarına göre, Kilometre girilmeden rut işŸlemlerine başŸlayamama, ziyaretsiz diğŸer müşŸteriye geçememe gibi kontrollü veya kontrolsüz çalışŸma seçenekleri.  Ziyaret noktasına yerleşŸtirilecek silinmez cari barkodlar, Statik ID kayıtlı bluetooth veya RF uygulamaları ve Rut Sapma Raporları ile ziyaret kontrolü. 
  CARİ-ÜRÜN BAZLI SATIޞ

   

   

   

  •  Distribütör - Bayi, Kotalı, SözleşŸmeli, Zincir Market , Ürün Ciro Kontrollü, Cari Ciro Kontrollü , Cari-ürün kısıtlamalı, Ürün bölge kısıtlamalı gibi kontrollü satışŸlar yapılabilmekte;  Pratik menü oluşŸturulabilmektedir.
  DÖVİZLİ SATIޞ

   

   

   

  •  Saha satışŸ - siparişŸ işŸlemleri döviz veya döviz takipli yapılabilmektedir. Günlük kur bilgileri manuel iletişŸimde  ana serverden veri aktarımı sırasında, online  GPRS’li iletişŸimde serbest piyasa veya  Merkez Bankasından eşŸ zamanlı olarak alınabilmektedir. TL - Döviz bilgili olarak form çıktıları alınabilmektedir. 
  SERİ/LOT-ÜRETİM NUMARASI TAKİPLİ SATIޞ

   

   

   

  •  Sahada ürünler, satışŸ, siparişŸ – iade işŸlemlerinde seri, lot, üretim, imei numara  kontrollü olarak cari bazlı takip edilebilmektedir.
  DEMİRBAşž- DEPOZİTO TAKİPLİ SATIޞ

   

  •  Sahada, Ürünlerle birlikte veya ayrı olarak  verilmekte olan depozito, demirbaşŸ, tanıtım sunum malzemelerinin cari/ ürün bazlı takibi.

  İSKONTO - PROMOSYON 

   

   

  •  SatışŸ Elemanı, Ürün Tanımlı, Cari Tanımlı , Bölge Tanımlı, İki Tarih arası, Miktar bazlı, Tutar Bazlı, yetki Sınırlı-sınırsız, iskonto ve promosyonları otomatik işŸlem, seçmeli işŸlem biçimleriyle yapılabilmektedir.SatışŸ elemanı yetkileri sınırında  aynı rutta birçok farklı işŸlem uygulayabilmektedir. 
  PENETRASYON (BULUNURLUK)   

   

  •  Ürünlerin bulunurluğŸu, konumu, miktar bazlı olarak tesbit edilebilmekte; SatışŸ-SiparişŸ  İşŸlemi  Penetrasyon Öncesi veya sonrası olarak uygulanabilmektedir. 

  İADE DEğžİşžİM TAKİBİ  

  •  Ürün değŸişŸimleri birebir yapılabilir, iade ürünler, seri, lot, üretim, imei numara, miktar kontrollü olarak iade alınabilmektedir.  İade, değŸişŸim işŸlemleri saati elemanı performans ve prim tablolarına yansıtılmaktadır.

  TAHSİLAT

  •  TL Nakit, Döviz Nakit (Dövizli SatışŸ Modülünde), Kredi Kartı , Vadeli Çek, Senet Tahsilatları, çoklu kayıt, fatura kapatma ve /veya Cari Borç Tahsilatı yapılabilmekte form çıktıları alınabilmektedir. Tahsilat öncesi veya sonrası  işŸlem sınırlama kıstasları uygulanabilmektedir.

  TRANSFER

   

   

  •  Rut sırasında merkez depodan veya araçlar arası mal transferi yapılabilmekte, transfer  hareketleri  kontrol altında kayıtlanmaktadır.  
  VALÖR-BORÇ YAşžLANDIRMA KONTROLÜ

   

  •  YaşŸlanmışŸ borç ve vade farkı hesabı, SatışŸ, SiparişŸ işŸlem sınırlamaları yaşŸlanmışŸ borç ve/veya vade farkı  tahsilat öncesi veya sonrası olarak uygulanabilir.

   

   

  GEÇİCİ ŞİFRE

   

  •  Yönetimin koymuşŸ olduğŸu satışŸ, fiyat, iskonto , promosyon tahsilat ve iadelere  kural ve sınırlamaları stratejik işŸlemler için geçici olarak kaldırılmak amacıyla kullanılmaktadır. şžifre sadece 1 işŸlem için geçerli olup,  limit harici yapılacak her işŸlem için merkez yöneticiden şŸifre alınması gerekmektedir.    

  RAPORLAR

   

   

  •  Mobil yazılımla Ticari Program arasında çalışŸan Mobil Yönetim ve arayüz

   


  Programlarımızdan alınabilecek raporlardan bazıları:

   

  •  Depo Stok Durum Raporu
  •  Plasiyer Bazlı Ziyaret Raporu
  •  Plasiyer Bazlı Tahsilat Raporu
  •  Plasiyer Bazlı SiparişŸ Raporu
  •  Plasiyer Bazlı Masraf Raporu
  •  Genel SatışŸ Analiz Raporu
  •  Ürün Detaylı Fatura Listesi
  •  Ürün Bazlı SatışŸ Raporu
  •  Ürün /Cari Bazlı DemirbaşŸ – Depozito Raporu
  •  MüşŸteri Bazlı SatışŸ-Bakiye Raporu
  •  MüşŸteri Bazlı Detaylı SatışŸ Raporu
  •  Mal Alım Hedef Raporu
  •  Stok YaşŸlandırma Raporu
  •  Promosyon Raporu
  •  Plasiyer Bazlı Penetrasyon Raporu
  •  Plasiyer / Ürün Bazlı Penetrasyon Raporu
  •  Plasiyer Ayrıntılı İade Raporu
  •  Rut Bakiye Listesi
  •  Plasiyer MüşŸteri Frekans Raporu    

   

  • Etiketler : sıcak satış, soğuk satış. otomasyon, otvt sektörü, satış dağıtım hizmetleri
 • İsim Soyisim :
  Firma/Kuruluş İsmi :
  E-Mail Adresi :
  Telefon Numarası :
  Ürün :
  Proje ismi, miktar ve sistem açıklamaları
  Bu bölüm donanım-yazılım uygunluğu ve miktar/proje fiyat avantajları için boş geçilmemelidir.
  :